วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

      


 ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน


อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว

นายวิเชียร      จันทร์ตรี
ชื่อเล่น  แดง
11/3  หมู่ 5 ตำบล บ้านเลือก  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70210
เกิดวันที่  17  ธันวาคม  2494