วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

นายวิเชียร      จันทร์ตรี
ชื่อเล่น  แดง
11/3  หมู่ 5 ตำบล บ้านเลือก  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70210
เกิดวันที่  17  ธันวาคม  2494

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น